Website Banner

รับสมัคร
         
พนักงานตำแหน่งควบคุมคุณภาพ Q.C.

                                  คุณสมบัติผู้สมัคร   
                       -   เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ  20 ปีขึ้นไป
               -   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
                       -   สามารถทำงานเป็นกะได้
                       -   มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                                     สนใจสมัครได้ที่บริษัท ที.ดี. แดรี่ฟู้ดส์ จำกัด
                                     สอบถามข้อมูล 036 - 494265 ต่อ 106
     
                                       
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

                                       1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน    2 รูป   
                               2. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน จำนวน    2  ชุด
                               3. สำเนาวุฒิการศึกษา   
                               4. ใบรับรองแพทย์
                               5.  อื่นๆ

  
Current Pageid = 28